dimarts, 31 de maig de 2011

Notes del pressupost 2011 de la Generalitat

Acabo de llegir la proposta de pressupostos presentat pel Govern de la Generalitat i no per menys esperable estic menys preocupat: retallada draconiana i necessària de les despeses que potser seran insuficients per evitar la intervenció d'Espanya (recomano aquest document explicatiu del pressupost).

Les CCAA han de complir amb un objectiu de dèficit de l'1,3% del PIB o l'estat actuarà, i la Generalitat ha presentat un dèficit objectiu del 2,66%, és a dir, el doble. El Govern explica clarament que si l'estat pagués el Fons de Competitivitat i fos "lleial" el dèficit seria del 1,26% (pàgina 28), però de cara a l'estat, la Unió Europea i els inversors, Catalunya tornarà a aparèixer una altra vegada com el gran incomplidor. És a dir, situació prenyada: si no es retalla molt la despesa, Espanya ens intervé, i si la reduïm... potser també (de fet Salgado ja ha amenaçat). I si s'aprova i es compleix el nou pressupost (camí dolorós) d'aquí un any ens recordaran que vam incomplir l'objectiu de dèficit de l'estat del 1,3%.

Algunes dades del pressupost són esfereïdores:

  • El punt de partida que mostra el brutal increment de despeses del 2004 al 2010 (un 60%!) o l'increment del dèficit o el deute dels darrers anys (pàgina 6)
  • L'increment del 32% en la partida de pagament d'interessos (pàgina 10)
  • Les grans diferències entre pressupostos i liquidacions en interessos del deute (pàgina 11) o en els ingressos tributaris (pàgina 16)
  • Els compromisos de pagament per inversions efectuades amb pagament diferit (pàgina 34). I en especial la Línia 9, que si no es fa res (és a dir, si s'atura l'obra) caldrà pagar igualment 278€ milions, 472€ milions i 510€ milions els anys 2011, 2012 i 2013 (i anar pujant els anys posteriors)
  • 12.152€ milions de necessitats d'emisió i refinançament del deute (pàgina 43, línia "Variació de passius financers" - per cert, no gaire lluny dels 12.800€ milions que jo preveia al desembre)

A més, a pesar del que diu la pàgina 14, aquests pressupostos no serveixen per lluitar contra la crisi econòmica, entre altres raons perquè la Generalitat no té recursos ni competències per fer-ho.

El Conseller Mas-Colell ha afirmat que "només amb unes finances sanejades es podrà garantir l'estat del benestar", ja que, si no, "tot explotarà i pagaran justos per pecadors". Quedem-nos amb la segona part de la frase: aquests pressupostos no van només de preservar l'estat del benestar sinó d'evitar el col·lapse financer de la Generalitat. I insisteixo, són uns pressupostos molt durs però potser insuficients, perquè apart de l’autorització de l’estat per emetre deute cal que algú compri aquest deute (12.000€ milions el 2011, uns 1.000€ milions de mitjana al mes). La intervenció d'Espanya és una amenaça, però la no-intervenció si no s'aconsegueixen aquests 12.000€ milions, també ("I si Espanya no intervé?").

Què fer? Recolzar i exigir:

Ni greix ni espoli.

P.D. I totalment legítim que algú s’oposi al pressupost. Però si ho fa ha d’explicar (com a mínim) dues coses: la seva proposta de pressupost (que inclogui complir amb el 1,3% o 2,6% del dèficit) i explicar com s’aconseguiran els +12.000€ milions que necessita la Generalitat.

4 comentaris:

Jesús (Xess) ha dit...

Com tot el que t'he llegit, un 10.

Sobretot l'última frase.
Està molt bé tenir oposició, però que proposi, no que només s'oposi inútilment i destructiva.

Marcus ha dit...

Una entrada molt divulgativa la veritat. Tot i que he trobat a faltar algun comentari sobre el fet que es retallen despeses i a la vegada es retallen ingressos. La pràctica supressió de l'impost de succecions ha fet es puguin ingressar 611,1 milions d'euros menys que l'any passat. Trobo una mica injust que molts estem pagant la crisi amb menys despesa i els que tenen més patrimoni no col·laboren prou. Però clar en un context on les altres autonomies pràcticament no paguen aquest impost perquè hem de ser nosaltres els únics que hem de pagar aquest impost?

Salvador Garcia-Ruiz ha dit...

Jesús, gràcies pel comentari!

Marcus, apart de l'agraïment, dir-te que jo no hagués suprimit successions, com he escrit vàries vegades (per exemple aquí: http://salvallibertat.blogspot.com/2011/04/lerror-de-successions-el-meu.html)

Salut!

Anònim ha dit...

Si Espanya quedés intervinguda, Catalunya també hauría d' aportar el 10% del seu PIB per corregir el dèficit Espanyol ?????