dissabte, 4 de febrer de 2012

Desapalancament i creixement

Un dels principals problemes d'Espanya és l'excés de deute (principalment privat) com he explicat aquí i aquí.  Cal reduir aquest deute (desapalancament) i això provoca créixer menys.  Ho va explicar molt bé McKinsey amb el seu informe "Debt and develeraging" el 2010.

McKinsey ha actualitzat l'informe ("Debt and deleveraging: Uneven progress on the path to growth").  Aquesta és l'evolució d'Espanya (via Krugman) on es veu que el deute privat està estable (però no s'ha reduït) mentre el deute públic ha augmentat:


L'estudi es focalitza en tres països (EUA, Regne Unit i Espanya) i, a partir de l'experiència de Suècia i Finlàndia, dóna 6 "receptes" per a créixer en un procés de desapalancament.  Les receptes (en anglès i cursiva) i la meva opinió de com va Espanya (en català - l'informe també les comenta):
 1. Is the banking system stable?
  • Ara s'ha iniciat una nova reforma: fins que el sistema financer no deixi de ser un problema l'economia estarà en una situació de gran debilitat
 2. Is there a credible plan for long-term fiscal sustainability?
  • Compromís n'hi ha, però incompliments també
 3. Are structural reforms in place?
  • En Govern espanyol en parla però de moment no ha fet res.  Cert, porta poc temps, però la situació és urgent.  I no es tracta només de la reforma laboral sinó també de fer la vida més fàcil a les empreses (moltes multinacionals fugen d'Espanya no per la situació econòmica sinó per la inseguretat jurídica i regulatòria i les innumerables traves burocràtiques que pateixen)
 4. Are exports rising?
  • Aquí encara hi ha molt potencial
 5. Is private investment rising?
  • Complicat: en algunes indústries s'està començant a recuperar, però encara s'està molt lluny del pic pre-crisi, i apart la major part de la inversió era en el sector immobiliari, que ha col·lapsat
 6. Has the housing market stabilized?
  • No, però la nova reforma financera hauria d'accelerar-ho
En conclusió: en alguns temes s'està treballant però encara no hi ha resultats; i en altres només se'n parla, o ni això.  És a dir, situació complicada agreujada per inactivitat.

Revisar aquests sis indicadors és una bona forma de si s'estan fent els deures o no.  Apart d'austeritat cal créixer (com explicava a l'estiu amb "El problema del deute i una agenda de creixement per a Catalunya") i fer-ho en context de gran endeutament (i per tant de necessari desapalancament) és possible però molt complicat, en especial si no es fan dels deures.