divendres, 12 d’agost de 2011

La propera bombolla financera a esclatar segons Moody's

Els préstecs a estudiants (dels Estats Units) ("Moody's Analytics Warns Student Loans May Be The Next Financial Bubble To Burst"), que tenen de promig un deute de 27.000$ (i de 34.400$, incloent el deute dels pares).

Això és degut a que la morositat en aquest segment no ha millorat tot i l'evolució (una mica) positiva de l'economia americana, l'increment dels costos de l'educació, la major demanda de préstecs degut a la disminució d'ajuts del govern federal, i la taxa d'atur dels joves americancs, incloent els que acaben la carrera (amb deutes).

La reflexió de Moody's és interessant però caldria relativitatzar totes (totes) les reflexions de les agències de ràting. El millor és sempre tenir una opinió pròpia i, sobretot, no matar al missatger (ja sigui una agència de ràting o qui sigui que posi el dit a la nafra).