divendres, 19 d’agost de 2011

El problema del deute i una agenda de creixement per a Catalunya

Aquests dies només es parla de dèficit i deute. I és clau resoldre aquest problema, aquí i arreu.

A l’estat espanyol (i a Catalunya) estem massa endeutats: l’administració pública i també les famílies i les empreses. McKinsey ja ho va explicar en un informe molt interessant fa un parell d’anys (“Debt and deleveraging” que vaig explicar a “ZP, l’economia i tots nosaltres”, on recordava també la responsabilitat individual en la crisi actual).

Però que la crisi del deute no ens pot fer oblidar quin és el principal repte: créixer. Sense creixement no podrem disminuir el deute (si baixa el PIB i es manté el deute, la proporció de deute respecte el PIB augmenta), ni mantenir l'estat del benestar (que hem de reformar en profunditat), ni generar ocupació, ni generar oportunitats, especialment per als més joves.

Cal una agenda pel creixement. I per evitar errors del passat cal que aquesta no passi (només) per gastar més. De fet cal gastar menys i millor, fer les coses diferents, i impulsar les reformes estructurals que necessita l’economia.  I per cert molts problemes (i oportunitats) són específics d'aquí, però d'altres són compartits amb molts països, com els canvis demogràfics i les seves implicacions en la sanitat i les pensions.

Respecte l'agenda pel creixement, tornant a McKinsey, va fer una proposta que va fer per a Espanya extrapolable en molts aspectes per Catalunya.  En aquest informe parlava de motors de creixement per crear ocupació (bens exportables, turisme i els serveis) i proposava set temes a abordar:
  1. Apoyar a las empresas en su orientación al exterior
  2. Fomentar la creación de empresas con mayor tamaño
  3. Hacer una reforma laboral en profundidad 
  4. Garantizar la disponibilidad y/o acceso a un adecuado capital humano
  5. Simplificar radicalmente la regulación 
  6. Mejorar la actividad innovadora
  7. Promover la disponibilidad de capital para la iniciativa empresarial
Una visió "més catalana" de la situació catalana amb propostes molt específiques serien els informes del CAREC (aquí pots veure el primer i el segon informe).

Doncs això: una agenda de creixement per a Catalunya.

2 comentaris:

Oriol ha dit...

Hola Salva, Una de les poques coses que recordo de la facultat és l'efecte "Crowding-out". Mes o menys es deia que era l'efecte pervers que representa destinar els estalvis a financiar el deute de l'Estat i no a prestar-lo a les empreses. Ja veuries si creixeriem si tot l'estalvi estigués a disposició de les empreses. La causa del problema és el deute , que hauria d'estar permés només com a instrument anticiclic.

Salvador Garcia-Ruiz ha dit...

Oriol, estic d'acord, el dèficit públic ha de ser anticíclic.

I sí, està l'efecte crowding out, el sector públic com a fre per a què el sector privat aconsegueixi finançament. I això és encara més greu quan es dóna una situació de restricció de finançament en general.