dijous, 21 d’abril de 2011

Paralització de les inversions al Port de Barcelona (el Ministeri de Foment!): 10 dies d'espoli

No tenim un estat favorable, ni tan sols un estat neutral: tenim un estat que va a la contra.

L'economia catalana necessita crèixer per crear riquesa i crear ocupació. Per crèixer cal prioritzar les inversions en infraestructures que tenen un efecte multiplicador, és a dir, que cada euro d'inversió genera molts euros addicionals per a l'economia.

Quina inversió a Catalunya genera riquesa, ocupació i un efecte multiplicador a l'economia? Una claríssima: facilitar els accessos al Port de Barcelona, de forma que aquest sigui molt més competitiu i, per tant, generi molt més negoci. Quina inversió decideix no fer el Ministeri de Foment, tot i haver promès que la farien? Doncs efectivament, no fer les obres que faciliten els accessos al Port de Barcelona.

La Cambra de Comerç ha denunciat la paralització de les obres d'accés al Port de Barcelona, que suposen 473€ milions. No fer aquestes obres suposen menys ocupació, menys oportunitats per les nostres empreses, menys creixement i més decadència.

A quant equivalen 473€ milions? Doncs a 10 dies d'espoli.

Tenim dues opcions: acceptar que ens espoliïn i reclamar que l'estat cumpleixi les seves promeses, ja siguin les obres del port, el fons de competitivitat o molts altres compromisos inclomplerts; o directament acabar amb l'espoli.