dijous, 31 de març de 2011

Més guapo = Més feliç

Això diu un recent estudi ("Beauty Is the Promise of Happiness?") de Daniel Hamermesh i Jason Abrevaya.

Curiosament la raó no és només per "la felicitat de ser guapo" (que té un impacte més alt en les dones que en els homes) sinó també perquè "better-looking people earn more and obtain spouses who earn more".