dissabte, 19 de març de 2011

Frases de la setmana

(extretes del llibre "La felicitat no té preu" d'Antoni Bolinches)

Els millors doctors del món són el Dr. Dieta, el Dr. Repòs i el Dr. Alegria (Jonathan Swift)

S'ha de treballar vuit hores i dormir vuit hores, però no les mateixes (Woody Allen)

Jo considero feliç qui, quan es parla d'èxits, cerca la resposta a la feina (Ralph Waldo Emerson)

Un home no sap mai de que és capaç fins que ho intenta (Charles Dickens)

Quan es parla d'estar enamorat com un boig, s'exagera; en general s'està enamorat com un babau (Noel Clarasó)

Cal assemblar-se una mica per comprendre's, però cal ser una mica diferents per estimar-se (Paul Géraldy)