diumenge, 27 de març de 2011

El problema del deute

Fa uns mesos parlava del "El problema del deute català" i explicava quins problemes té el deute públic en general i el deute català en particular.

Respecte el deute públic en general deia:

Els deutes s'han de tornar, i el deute públic l'hauran de pagar les futures generacions, és a dir, gastem més avui a compte de més impostos o menys serveis públics demà. Per això el millor és tenir unes finances públiques equilibrades al llarg del temps, amb dèficit públic en temps de crisi sempre que hi hagi superàvit en èpoques de bonança. I idealment que el dèficit serveixi per pagar inversions, és a dir, allò que gaudiran les generacions presents i futures (és a dir, per exemple carreteres).

Avui el professor Mankiw escriu un interessant article al NYT ("It’s 2026, and the Debt Is Due")
on el President del EUA de l'any 2026 explica com el nivell de deute del seu país és insostenible i necessiten la intervenció del FMI.

Com han arribat fins aquí?

For many years, our nation’s government has lived beyond its means. We have promised ourselves both low taxes and a generous social safety net. But we have not faced the hard reality of budget arithmetic.


I a partir d'aquest moment, mesures dràstiques, com reduir programes socials i pujar impostos. Una mica el que va passar amb Espanya i ZP durant la crisi: despesa (molta ineficient, com el Pla E) a punta pala i quan els mercats van dir prou, retallada (baixar sous de funcionaris, congelar pensions, eliminar prestacions per aturats de llarga duració...) i pujar els impostos (IVA).

Yet debt does not avoid hard choices. It only delays them. After last week’s events in the bond market, it is clear that further delay is no longer possible. The day of reckoning is here.

I ara Europa no ens deixa fer bajanades i ens segueix d'aprop, però tard o d'hora tornarà la temptació del deute públic, que hauran de pagar futures generacions. I potser arribar una altra vegada a aquesta situació insostenible, com la de Mankiw el 2026 o la de ZP l'any 2009.