dimarts, 15 de febrer de 2011

Rectificació sobre les necessitats reals de finançament de la Generalitat l'any 2011

El PSC-PSOE ha criticat les informacions que està donant el Govern sobre les necessitats financeres de la Generalitat i a l’analitzar-ho he descobert una errada en el meu escrit de Sant Esteve "Les necessitats reals de finançament de la Generalitat l'any 2011". En aquest escrit xifrava les necessitats de finançament de la Generalitat en uns 12.800€ milions assumint que les necessitats de refinançar deute durant el 2011 eren de 8.788€ milions. Vaig treure aquesta xifra de l'informe que va donar el tripartit el 24 de desembre. Disculpes, em vaig confondre: el tripartit deia en aquest informe que les necessitats globals de finançament eren de 8.788€ milions i que la part a refinançar era de 4.489€ milions.

La confusió és perquè jo comptava que les necessitats de refinançament de deute de l'any 2011 estaven entre 8.000€ i 9.000€ milions, ja que segons la pròpia Generalitat a 30 de juny els refinançaments del 2011 eren de +5.500€ milions, i des de llavors hi havia hagut l'emissió de 2.500€ milions de bons patriòtics més possiblement altres emissions a curt termini. Al veure els 8.788€ milions vaig assumir que es referia a això, però no era així. És a dir, la meva hipòtesi era d'un finançament necessari de 12.800€ milions assumint un refinançament del deute d'uns 8.800€ milions (i també d’altres hipòtesis, com que jo proposava que s'havien de baixar les factures pendents de pagar en uns 1.500€ milions).

Refaig el càlcul en funció de quin és el refinançament del deute del 2011. Per cert, quin és?

No sóc expert en finances públiques ni pretenc ser-ho. Només intento aconseguir informació i analitzar-la. I la veritat, em costa molt trobar informació.

Crec que el Govern actual està en una situació complicada des del punt de vista comunicatiu i de transparència: si expliquen com està tot plegat els poden acusar (els acusen) d’antipatriòtics, irresponsables i mentiders, i apart els pot perjudicar de cara els mercats; si no expliquen res, difícilment poden convèncer de la duresa d’algunes mesures que volen prendre.

Sembla com si haguessin pres el camí del mig: expliquen algunes coses i que estem molt malament, però sense entrar al detall de les xifres. Jo, com a ciutadà preocupat pel nostre país, els demano un exercici de màxima transparència. I com a consell per evitar les acusacions de que exageren, que expliquin tots els números.

I respecte els números, alguns que m’agradaria saber:

  • Quin és el total de deute a refinançar el 2011, incloent TOT el deute de la Generalitat (és a dir, els 40.000€ milions)?
  • Què explica la diferència entre el dèficit de la Generalitat (7.200€ milions) i l'increment de deute (10.000€ milions) del 2010? Quina serà aquesta diferència per l'any 2011? D'on provindrà?
  • Quina és la previsió d'ingressos, despeses i dèficit de la Generalitat (tota ella, incloent els ens que en depenen) pel 2011?
  • Com evolucionarà la partida d'obligacions reconegudes i no pagades durant el 2011? Amb quants diners es vol acabar a la caixa el 2011?

Plego: no vull especular més. Que algú expliqui els números reals.

I amb tot això no perdem de vista que siguin 10, 11 o 12 mil milions el que hem de refinançar, tot plegat no té sentit: l'espoli fiscal és de +20.000€ milions a l'any!

I una petició, a aquest i a tots els Governs: transparència màxima.