diumenge, 23 de gener de 2011

Promeses complertes (o no)

CiU tenia dues promeses estrella: eliminar el límit dels 80 km/h i l'impost de sucessions. La primera està en fase d'anàlisi (primer van crear un comitè d'experts i ara diuen que l'eliminaran a mitges) i la segona s'ha confirmat que s'eliminarà.

El coherent és complir totes les promeses electorals, però posats a triar una jo em quedava amb els 80 km/h.

Sobre l'impost de successions per mi l'únic argument per eliminar-lo és la competència deslleial que suposa que altres autonomies no el tinguin, però jo estic a favor d'aquest impost i, en general, a favor dels impostos que graven el "tenir" i en contra els que graven el "produir". Ho explicava fa uns mesos a "Quins impostos?":

(...) si calgués pujar els impostos, quins pujaria? Sense tenir en compte criteris d'eficiència (que fa que malauradament els impostos més justos siguin els que tenen menys capacitat recaptatòria), jo em basaria en els següents principis: igualtat d'oportunitats, gravar el "tenir" i no gravar el "produir".

Per això estic a favor de pujar/recuperar els impostos de successions, patrimoni i capital, i de no pujar (i algun dia baixar) els impostos de la renda i de societats (i potser compensar una baixada en societats a canvi d'una pujada en el de dividends). I, això sí, mantenint sempre la progressivitat, i per exemple no pujar l'IVA (una mesura extremadament injusta i regressiva), i també fer totes les bonificacions i exempcions que calguin en successions, patrimoni i capital per no perjudicar les rendes baixes i mitjanes, per exemple posant mínim exempts.


I som més els que pensem així, com el Professor Montalvo ("Urgencias sucesorias"), que en un article aquesta setmana deia que si el que volem és igualar-nos a altres autonomies, com Madrid, podríem mantenir l'impost de successions i baixar el de l'IRPF per .

Ah, i una imprudència que vaig cometre l'altre dia davant de més 20 persones (abans de llegir la confirmació de l'eliminació de l'impost de successions): vaig pronosticar que no l'eliminarien, per la situació de les finances de la Generalitat i per una qüestió de credibilitat davant dels inversors, ja que els inversors institucionals difícilment entendrien que reduïm un impost amb la situació tan greu que tenim.

A veure què passa. En tot cas jo de fet no estic per mantenir aquest impost, sinó per pujar-lo (els límits actuals em sembla molt grans) i per recuperar l'impost de patrimoni. I per baixar altres impostos, és clar, com l'IRPF i societats: hem d'incentivar produir.