dimecres, 26 de gener de 2011

Posar notes als pares i carnet per punts educatius

Notes als pares: això és el que proposen fer a Florida: "It's time to grade parents, new bill proposes". Els mestres posarien notes als pares en base a "the quality" of their involvement in their children's schools.

Els avaluarien en quatre categories:

(...) their response to requests for meetings or communication, their children's completion of homework and preparation for tests, their children's absentee and tardy rates and their children's "physical preparation for school," including a good night's sleep and appropriate meals.

S'ha de reconèixer que la proposta és original, però amb efectes secundaris segurament nocius: que els mestres posin notes als pares complicaria la relació dels pares amb els professors/escoles. Però no oblidem el paper clau dels pares en l'educació dels fills, ni tampoc que de vegades no és només la implicació de la família sinó la formació dels pares i l'entorn social del nen.

Aquí estem a anys llum de propostes així. Abans dels pares hauríem d'avaluar les escoles, els directors i els mestres. No dic publicar els resultats o vincular els sous a aquests resultats (per què no?), sinó almenys avaluar-los.

I ja sé que no té res a veure, però amb això d'avaluar els pares m'ha vingut al cap el procés d'adopció de l'Àlex, on ens van "sotmetre" a entrevistes i visites a casa per saber si estàvem preparats per ser pares. És el que cal fer, sens dubte, i penso que massa gent passa aquesta prova, però és paradoxal el que costa ser pare adoptiu comparat amb ser pare biològic.

I posats a innovar en l'àmbit educatiu, un carnet per punts educatiu ("El carné por puntos educativo", d'Antonio Cabrales, que em va fer classe a la UPF (em sembla que de Micro), ara a la Carlos III):

(...) carné por puntos en educación. Aquellos padres cuyos hijos no lo hagan bien en el colegio (medido por pruebas externas para garantizar su objetividad, del estilo la CDI de la Comunidad de Madrid) van perdiendo puntos. Si recuperan, pueden recuperar puntos. Pero llegado cierto momento se “pierde el carné”. Esto puede traducirse en una subida de impuestos, que se puede justificar porque si la subvención escolar se hace por la externalidad, el estudiante que no lo haga bien está causando una externalidad negativa a los demás. Además, hacerlo vía impuestos garantiza la progresividad de la medida: el castigo será mayor para los padres con una renta más alta.

A través de los padres se pone presión en el hijo, y muy posiblemente en el colegio también, así que tal vez no hiciera falta nada más. Pero podría ser útil añadir otro carné por puntos para los colegios. Un concertado cuyos hijos lo hagan mal va perdiendo puntos. Llegado un momento, debería perder el concierto. A los colegios públicos no se les puede incentivar de esa manera, pero hacer los sexenios dependientes de resultados escolares, en pruebas externas para garantizar que los resultados no los controlan los mismos profesores evaluados, sería una buena forma de incentivar a los profesores.

Temps d'innovar, també en l'educació: tornant a les propostes de posar notes als pares i al carnet per punts educatius, no les veig clares, però el cert és cert que si l'educació és el principal repte (problema!) que tenim, també hem d'arriscar.