diumenge, 12 de desembre de 2010

Patents, espanyol i la pèrdua d'atractiu internacional de Catalunya

Ridícul: com explica Enric Canela (i també explicava Jordi Ramentol) l'estat espanyol només representa l'1,26% de les patents europees. Es vol facilitar les patents europees i l'estat espanyol no es vol adherir perquè només es pot fer la sol·licitud en tres idiomes: anglès, francés i alemany.

Quan els catalans defensem la nostra llengua som uns provincians, quan ho fan els espanyols és el més normal del món.


Actualment moltes patents no es validen a molts estats (a Espanya només el 34%), el que implica "... shelter firms from technological competition and they make a country less attractive to foreign innovators".

I en conseqüència "... the introduction of the EU patent would solve these issues".

Doncs això, ara patirem les conseqüències del nacionalisme lingüístic espanyol, que s'afegeix a un entorn regulatori i fiscal que no inventiva prou les patents en particular i la recerca i desenvolupament en general.