dilluns, 1 de novembre de 2010

Immigració positiva pels treballadors locals

Massa demagògia amb la immigració, des dels els que acusen de tots els mals del país fins els que no hi veuen problemes en que no s'integrin i acceptin els nostres valors (occidentalisme i catalanitat, si us plau!)

Respecte el tema econòmic, un parell d'estudis que demostren les conseqüències positives dels immigrants en els treballadors "locals":

"Immigration and productive tasks: Can immigrant workers benefit native workers?" (de Francesco D'Amuri i Giovanni Peri) on explica que

"immigrants do not harm the wages and job prospects of native workers" i "immigrants often supply manual skills, leaving native workers to take up jobs that require more complex skills – even boosting demand for them. Immigrants replace “tasks”, not workers."

És a dir, que els immigrants no només afavoreixen l'economia sinó que ajuden també als treballadors natius, afavorint que els "locals" aconsegueixin millors treballs. Amb casos de tot, però amb un balanç positiu.

I publicat al NYT, "How Immigrants Create More Jobs" de Tyler Cowen

"the easier it is to find cheap immigrant labor at home, the less likely that production will relocate offshore" i "when companies move production offshore, they pull away not only low-wage jobs but also many related jobs, which can include high-skilled managers, tech repairmen and others"

I tenen molta raó: quan es deslocalitza una empresa pels sous baixos els afectats no són només els treballadors de l'empresa afectada sinó de totes les empreses amb les que es relaciona, moltes vegades empreses punteres (fixeu-vos en el cas de l'automòbil a Catalunya, on al voltant de la Seat hi ha moltes empreses). Amb els seus sous baixos els immigrants faciliten (almenys als Estats Units, amb un mercat laboral més flexible) que les empreses no es deslocalitzin.

Vaja, que segur que hi trobem pegues, però en termes econòmics la immigració suma pels treballadors locals, apart de pel creixement econòmic general.