dissabte, 13 de novembre de 2010

Exemple d'hiperinflació a Zimbaue

Exemple força curiós d'hiperinflació: els Zim Dollars no servien ni com a paper de vàter (via Greg Mankiw).