dilluns, 14 de juny de 2010

2500 milions de pàgines

El Senat americà ha demanat informació a Goldman Sachs per entendre el seu paper a la crisi. "Voleu informació, aquí teniu informació!"

Goldman Sachs ha donat 5 Terabytes ("Goldman's 5-Terabyte Data Dump"), més de 2500 milions de pàgines. Els hi tinc simpatia (hi vaig treballar), però s'han passat, no? Aquests fulls equivalen a:
  • take 159 years to print out on a laser printer
  • cover 28,700 football fields
  • fill 625 8-gigabyte flash drives
  • make up 37.9 million copies of Bloomberg Businessweek
  • weigh 12,500 tons, as much as 1,650 male elephants
  • equal the entire Twitter archive given to the Library of Congress in April
Per cert, està bé això de que les empreses passin comptes amb els representants públics, no? La societat, de fet, és un stakeholder molt important.