dimecres, 17 de febrer de 2010

Dretes, esquerres, Europa i Estats Units

Interessant reflexió sobre una pregunta que molts ens fem: per què els Estats Units són molt més liberals en el terreny econòmic que Europa, o tal com pregunta Mark Thoma, "Why is the Left More Successful in Europe?".

Edward Glaeser explica que les raons no són que als Estats Units hi ha més desigualtat (fet que a priori hauria de comportar més redistribució) o que als Estats Units existeix un menor ascensor social (paradoxalment, i contra una creença comuna de molta gent, és així). Una raó sembla ser l'heterogeneitat ètnica dels Estats Units, és a dir, que la gent se sent menys moguda a redistribuir la seva renda amb aquells que tenen una raça diferent (us sona això?). I una altra raó sembla ser el sistema polític: els països on les minories tenen major possibilitat d'elegir representants (com Europa, no als Estats Units, on hi ha un bipartidisme perfecte) tendeixen a tenir majors programes de redistribució de renda.

Sense haver reflexionat gaire sobre aquest tema, jo ho explicava en part pels diferents valors que tenen les societats americanes i europees, però Glaeser explica que aquests valors estan transmesos al llarg del temps pels polítics/representants que hi tenen responsabilitat, és a dir, que l'individualisme americà no porta que allà siguin més "de dretes", sinó el fet que les circumstàncies (raça i sistema electoral) porten a plantejaments majoritaris "de dretes" per part de la societat (poso entre cometes això de dretes a propòsit, més que de dretes els definiria com "liberals en qüestions econòmiques").

Over decades, the success of the left in Europe and the right in the United States has led to wildly different beliefs about the nature of poverty and success. We found that 60 percent of Americans thought that the poor were lazy, while only 26 percent of European share that view. Fifty four percent of Europeans think luck determines income; only 30 percent of Americans concur. These differences don’t reflect economic reality... They instead reflect the long-run ability of politics to shape public opinion. Institutions, like proportional representation, that empower the left do a good job of explaining which nations have opinions associated with the left, like the view that chance determines success.

Com tot a la vida el punt ideal segur que està al mig: la llibertat, i la protecció de les minories i els desfavorits.

1 comentari:

Miquel ha dit...

D'això n'hem discutit moltes vegades a classe i sempre acabem arribant a la mateixa conclusió, com també dius a l'escrit, en societats ètnicament homogènies els contribuients estan més disposats a pagar impostos més alts que no pas en societats on els beneficiats siguin persones d'una altra raça. Jo crec que és cert, i això ho veiem des dels Estats Units fins als països nòrdics, analitzant la correlació negativa entre els índexs d'immigració i impostos.
Salut!