dissabte, 23 de maig de 2009

Frases de la setmana

Setmana 18 de maig

Tu ets el que fas de forma repetida. L’excel·lència no és un event, és un hàbit
-- Aristòtil

To err is human; to forgive, infrequent.
-- Franklin P. Adams

Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto.
-- Simón Bolívar

The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.
-- Terry Pratchett

Experiència és el nom que tothom posa als seus errors.
-- Oscar Wilde

I am easily satisfied with the very best.
-- Winston Churchill
Suggerida per Joan Xicola:

in necesariis, unita
in dubium, libertas
et onnibus, caritas

en l'essencial, units
davant el dubte, lliures
i per sobre de tot, caritat