dimarts, 28 d’abril de 2009

A Public Reply to the Financial Times (del Col·lectiu Emma)

El prestigiós diari Financial Times va publicar el passat 15 d’abril l’article Spain's 'coffee for all' can be a bitter brew, on presenta una visió esbiaxada de Catalunya. Seguint la iniciativa que es va iniciar amb la resposta a l’article How much is enough de la revista The Economist, s’ha constituït el Col·lectiu Emma, que té com a objectiu respondre (ja sigui nosaltres directament o fent difusió de respostes que compartim fetes per altres persones) a les informacions inexactes que apareguin a la premsa internacional sobre la realitat nacional catalana.

Pots trobar la resposta al Financial Times a la web del Co·lectiu Emma