dijous, 5 de març de 2009

Cercle Català de Negocis: el món de l'empresa per la independència

Cada vegada hi ha més independentistes. Raons no en falten: espoli fiscal, incompliment dels compromisos de l'estat amb Catalunya (finançament, traspàs d'infraestructures), discriminació a tots els nivells (l'última, a les ONGs catalanes)... És una realitat: Espanya és com és, s'accepta o es canvia, però no es reforma. Molts hem estat sempre independentistes, altres estan arribant a la conclusió que és l'única sortida racional, altres estan en camí: quants més serem més possibilitats d'èxit tindrem.

El món de l'empresa no és aliè a aquesta tendència: cada vegada som més els empresaris i professionals del món de l'empresa independentistes i, alhora, cada vegada som més els que ho expressem de forma desacomplexada. Té sentit: des d'un punt de vista eminentment pràctic pensem que el desenvolupament econòmic del nostre país està en perill per l'espoli fiscal, infraestructures insuficients i polítiques no pensades pel nostre teixit industrial (quan no ho estan directament pensades contra el nostre país), i que l'única sortida és tenir un estat propi.

En aquest entorn és destacable una nova associació d'empresaris i professionals que defensen i treballen de forma desacomplexada per la independència des del món de l'empresa: el Cercle Català de Negocis. L'objectiu, clar i català: crear una “xarxa d'empresaris i professionals que recolzin i actuïn de forma decidida en el procés d'assoliment de l'estat propi per Catalunya”. Pedagogia, acció i pressió. Prestigiar l'independentisme en el món de l'empresa. I d'altres iniciatives interessants, com la Xarxa bons negocis. Enhorabona pel projecte.

Hi ha qui podria dir que ja hi ha massa grups independentistes i que cal sumar esforços, no crear noves entitats. En part és cert, algunes entitats són de fet molt similars i es podrien ajuntar, però d'altres són molt necessàries per fer arribar el projecte independentista en alguns sectors on encara no hi és prou present. En paral·lel cal unir forces amb associacions d'altres sectors i entorns, però també cal fer la feina des de diferents àmbits, i el món de l'empresa és un d'ells. Altres podrien dir que l'important és treballar per la independència des dels partits polítics. Potser és cert, però no és excloent: algunes persones han de tenir com a àmbit d'actuació els partits i altres la societat civil. El que és cert, però, és que sense una societat civil forta i desacomplexada els partits no faran la seva feina.

Si ets empresari o professional del món de l'empresa t'animo a que coneguis el Cercle Català de Negocis i, si t'encaixa el projecte, hi donis suport (apuntat-hi i contribuint econòmicament). És de calaix, també des del món de l’empresa: independència.

Web: http://www.ccn.cat/
Email de contacte: info@ccn.cat