dilluns, 9 de febrer de 2009

Més dones que homes amb feina

Als Estats Units pot arribar a passar: més dones que homes amb feina. La raó? El 82% dels americans que perden la feina són homes (i aquest gener l’han perdut 598.000 persones!), ja que els sectors més afectats per la crisi tenen uns treballadors majoritàriament homes. Per això, cada vegada la proporció de dones en el mercat laboral augmenta (actualment representen el 47,1% dels treballadors) i, degut a la destrucció de llocs de treball, les dones poden arribar a representar més del 50% dels treballadors.

A Espanya curiosament està augmentant la població activa (persones que treballen o busquen feina) entre les dones, no només per la progressiva entrada de les dones al mercat laboral, sinó també pel fet que molts homes estan perdent la feina i en molts d’aquests casos, quan la dona no treballava, home i dona busquen feina (i per tant aquestes dones entren a formar part de la població activa). A nivell d’ocupació però encara estem lluny de que les dones arribin al 50% de la població activa ocupada (l’any 2007 representen el 41,4%).

En fi, tant de bo s’arribés a aquest 50% no perquè els homes perden la feina sinó perquè més dones s’incorporen al mercat laboral i troben feina. I no només que tinguin la feina, sinó també el sou que els correspon. Sense discriminació (aquesta i altres), igual feina, igual sou (l’any 2007 es va estimar que les dones cobraven un 13% menys que els homes). No sóc un gran fan d’Obama, però m’alegra que la seva primera llei hagi anat en aquesta direcció.