dimecres, 17 de desembre de 2008

Tipus d'interès quasi al 0% - funcionarà?

Baixada històrica dels tipus d'itnerès als Estats Units: de l'1% al 0,25%! Tenint en compte la inflació, tipus d'interès reals negatius. Funcionarà?

En principi, gran notícia, ja que uns tipus d'interès baixos afavoreixen l'activitat econòmica. La situació actual als Estats Units i la previsió a futur pinta malament: taxa d'atur del 6,7%, la més alta des de 1993; el risc de deflació, amb una inflació actual del 1,1%; previsible baixada rècord de l'activitat econòmica; 11,7 milions d'americans amb hipoteques per sobre del valor de la seva casa, etc.

Per això cal actuar de forma dràstica i de fet la borsa (whatever it means) està pujant molt. Alguns peròs:
  • El problemes actuals de finançament no són el cost del deute sinó d'accés a liquiditat. Uns menors tipus no comporten necessàriament major activitat empresarial en forma de finançament per les empreses si no va acompanyada d'altres accions
  • L'origen (un d'ells) de la crisi actual és un tipus extremadament baixos que va comportar una bombolla de crèdit (immobiliària i altres). Uns tipus tan tan baixos, el dia que s'obrin els mercats de finançament corporatiu, comportaran un incentiu al sobre-endeutament, amb el perill que aparegui una altra bombolla, i que els bancs alliberin molta liquiditat que estan acumulant, amb el conseqüent impacte en la inflació
  • Totes les bombolles s'han d'acabar desinflant: de forma suau si pot ser, però desinflant. Uns tipus tan baixos poden allargar ineficiències en el sistema
  • La baixada de tipus ha arribat al màxim. Per tant, s'ha eliminat la capacitat a futur de la política monetària d'actuar en l'economia

Net net: previsibles efectes positius a curt termini, no ho tinc tan clar a mig i llarg termini. Ah, i qui et digui que té clar que a llarg termini funcionarà... ja! Ningú té ni idea què acabarà passant.

T'adjunto el comunicat de la Fed.