dimarts, 14 d’octubre de 2008

Pla Paulson: sí, però no així


Algunes conclusions sobre tot plegat, que segur que evolucionen perquè tot canvia cada dia:
  • Calia intervenir. Potser diferent, però intervenir. És clau que el sistema financer funcioni: Main Street necessita Wall Street.

  • Els diners haurien de servir per agafar una posició majoritària en els bancs intervinguts, com es vol fer al Regne Unit, no per comprar actius tòxics que els bancs no volen. Així es resoldria no només els problemes de liquidesa sinó també els de recapitalització d’entitats financeres amb problemes

  • Cal preservar els diners dels contribuents, i per això la nacionalització parcial dels bancs solvents però amb problemes hauria de ser en condicions favorables al govern, com per exemple ha fet Warren Buffett, en forma d’accions preferents

  • Ha d’haver un ajust en el mercat, també immobiliari. Quant més suau i menys traumàtic, millor, i quant menys afecti a Main Street millor, però cal evitar accions que segueixin distorsionant el mercat en general i els preus i els actius immobiliaris en particular
    Lliure mercat, sí, però una de les condicions fonamentals és que el mercat funcioni. Per això, algunes indústries (p.e. financera, però també per exemple alimentació o salut), necessiten una regulació forta. Si el govern ha d’intervenir quan les coses van malament, també ha de poder fer-ho quan les coses (sembla que) van bé.

I moltes més conclusions i lliçons apreses: falta de comunicació i lideratge; falta de mà esquerra, presentant el pla com una salvació de Wall Street, oblidant a la gent del carrer amb problemes per pagar la hipoteca; falta de visió a llarg termini; falta de...


Continuarà. Durant molt de temps, segurament.

1 comentari:

miquelet ha dit...

És necessari que això no torne a passar. Si la cosa va bé, guanyen. Si la cosa va malament, guanyen.

Salut.