diumenge, 5 d’octubre de 2008

Pla Paulson: 3, 450, 700, 850

El Pla Paulson ha patit una certa inflació: ha passat de les 3 pàgines inicials de la primera proposta a les 450 que s’han acabat aprovant. L’import compromès ha passat de 700.000$ a 850.000$ milions.

Les raons? S’han posat moltes condicions a com es poden usar els diners (el pla inicial era un xec en blanc), i s’han ampliat les àrees no s’han de gastar els diners, incloent ajuts a les persones que no poden pagar les seves hipoteques. S’ha donat per bona la xifra inicial de 700.000$ milions (que ningú sap com s’han calculat), i s’han afegit altres despeses.

Aprofitant però que el riu Hudson passa per Manhattan, i que ja no ve d’uns quants milions, s’ha decidit destinar diners a altres activitats altament productives, com 400$ milions a les indústries de cinema i televisió en territori americà, ajuts a pescadors, a fabricants de rom de Puerto Rico, o als organitzadors de carreres de cotxes del Nascar. Pork barrel, despesa que s'incorporen a projectes per aconseguir el suport d'un congressista determinat. En aquest cas ha calgut fer concessions a molts representants del congrés i del senat, i per això el projecte s'ha enriquit amb aquestes aportacions. Per cert, McCain sempre ha denunciat aquesta pràctica.

De totes les noves aportacions, la meva preferida: 10$ milions en 10 anys per donar desgravacions fiscals als que vagin en bicicleta a la feina. Fins i tot Iniciativa se sentiria orgullós. També d’aquesta proposta.

Visca el socialisme (sostenible, és clar)!