dimarts, 6 de maig de 2008

Llistes d'espera (Catalunya, com no, a la cua)

Més patriotisme social: segons publica el diari El País els catalans som, després dels ciutadans de Cantàbria, els que patim més llistes d'espera a la sanitat pública per les operacions, arribant als 3,8 mesos de mitjana. A l'estat espanyol la mitjana és poc més de dos mesos. No oblidem que, a més, a Catalunya els ciutadans paguem un impost especial en la benzina precisament per subvencionar la sanitat pública.

Podríem parlar de les moltes avantatges i qualitats de la sanitat pública catalana. També es podria discutirla qualitat de les dades, ja que l'obscurantisme de la majoria de les administracions dificulta les comparacions homogènies. Però tot i aquestes salvetats, no és acceptable una llista d'espera que gairebé dobla la de la resta de l'estat, i menys quan la gestió d'aquest servei, la sanitat, està transferida a les CC.AA.

L'origen del problema, com molts altres temes, és la gestió ineficient i la insuficiència financera. Respecte la gestió, exigim als nostres governants una priorització en la reducció d'aquestes llistes d'espera (no la seva eliminació, impossible al ser un servei gratuït). Una prioritat que hauria no s'hauria de veure afectat per l'eix esquerra-dreta però que, en qualsevol cas, un govern d'esquerres hauria sempre de tenir. En quant a la suficiència financera, tornem al de sempre: finançament just per Catalunya, ni més ni menys. Fi de l'expoli fiscal a Catalunya. Pel bé de tots els ciutadans de Catalunya.